Analýza financování města Hranice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza financování města Hranice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Králíková, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:40:26Z
dc.date.issued 2009-08-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8332
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je provedení analýzy financování města Hranice v období od roku 2000 až po současnost. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů souvisejících s problematikou daného tématu. V praktické části je ze získaných dat a informací sestavena stručná socioekonomická charakteristika Hranic a následně zpracován rozbor hospodaření tohoto města v jednotlivých letech. V návaznosti na analýzu rozpočtového hospodaření jsou výsledky zahrnuty do SWOT analýzy, od níž jsou dále vyvozeny konkrétní návrhy možností změn financování města Hranice. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 3392232 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2039 cs
dc.subject město cs
dc.subject analýza financování cs
dc.subject základní pojmy cs
dc.subject rozpočtové hospodaření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject town en
dc.subject funding analysis en
dc.subject basic terminology en
dc.subject budget management en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza financování města Hranice cs
dc.title.alternative Financial analysis of the Hranice town en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří cs
dc.date.accepted 2009-09-15 cs
dc.date.vskp-available 2039-08-21
dc.description.abstract-translated The aim of this graduation thesis is to analyse the municipal funding of the town of Hranice from 2000 up to these days. The theoretical part deals with definitions of basic terminology concerning the analysed issue. In the practical part a compendious socioeconomic profile of Hranice is generated out of the analysed data and information. Next, an analysis of the economy of the town is made for respective years. According to the analysis of the budget management the results are included into the SWOT analysis which creates the basis of proposals how to change the municipal funding system of the town of Hranice. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12649
dc.date.assigned 2009-05-21 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
králíková_2009_dp.pdfBlocked 3.235Mb PDF View/Open
králíková_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
králíková_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account