Konstrukce vstřikovací formy pro zastřikovaný díl

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy pro zastřikovaný díl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šanda, Štěpán
dc.contributor.author Navrátil, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:52:01Z
dc.date.available 2010-07-17T11:52:01Z
dc.date.issued 2009-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8353
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvořit celkový pohled na vstřikování a zvláště pak na konstrukci vstřikovacích forem a s tím spojenou problematikou. Teoretická část se zabývá vstřikováním samotným, polymery a jejich vhodností pro vstřikování, vstřikovacími stroji a vstřikovací formou. Praktická část se zabývá konstrukčním návrhem vstřikovací formy pro zastřikovaný výrobek, kterým je otvírák na láhve. Návrh je tvořen 3D modelovacími programy. cs
dc.format 71 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1344043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vstřikování cs
dc.subject Polymer cs
dc.subject Vstřikovací Stroj cs
dc.subject Vstřikovací Forma cs
dc.subject Injection Molding en
dc.subject Polymer en
dc.subject Injection Machine en
dc.subject Injection Mold en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy pro zastřikovaný díl cs
dc.title.alternative Design of Injection Mould for Inserted Part en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to provide a general view on injection molding especially on a construction of the injection molds and its problematic. A theoretical part describes an injection molding process, polymers and their suitability for injection molding, the injection machines and the injection mold. A practical part deals with a design of the injection mold for an inserted product, which is a bottle opener. 3D modelling softwares were used. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 11957
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2009_bp.pdf 1.281Mb PDF View/Open
navrátil_2009_vp.zip 15.67Kb Unknown View/Open
navrátil_2009_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account