Multiplatformní Instant Messager Server+Client

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multiplatformní Instant Messager Server+Client

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal cs
dc.contributor.author Janota, Libor cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:52:23Z
dc.date.available 2010-07-17T11:52:23Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8354
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o základních principech Instant Messagingu a jejich využití. Je zde uveden současný stav těchto technologií, jak ze strany aplikačních klientů, tak i serverových částí. Jsou zde popsány základní komunikační protokoly. Jedním z nich je protokol XMPP. Tento protokol je součástí praktické časti této diplomové práce. Tato část pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého systému, který je na bázi Instant Messagingu. Jedná se o demo aplikace typu server a klient, které jsou založeny na multiplatformní knihovně wxWidgets. Tyto aplikace demonstrují základní použití této knihovny a implementují otevřený protokol pro síťovou komunikaci XMPP. cs
dc.format 76 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1942948 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Server en
dc.subject Client en
dc.subject XMPP en
dc.subject Instant Messaging en
dc.subject wxWidgets en
dc.subject chat en
dc.subject XML en
dc.subject protocol en
dc.subject Jabber en
dc.subject ICQ en
dc.subject IM en
dc.subject net communication en
dc.subject sockets en
dc.subject Server cs
dc.subject Klient cs
dc.subject XMPP cs
dc.subject Instant Messaging cs
dc.subject wxWidgets cs
dc.subject chat cs
dc.subject XML cs
dc.subject protokol cs
dc.subject Jabber cs
dc.subject ICQ cs
dc.subject IM cs
dc.subject síťová komunikace cs
dc.subject sokety cs
dc.title Multiplatformní Instant Messager Server+Client cs
dc.title.alternative Multiplatform Instant Messager Server+Client en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ukropec, Libor cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is about basic principles of Instant Messaging and its usage. There is described today's state of these technologies. In this thesis are client's and server's today's solutions. There are introduced basic communications protocols. One of them is XMPP protocol. This protocol is part of this thesis. This part is about suggestion and implementation simply communication system, which is a basic base of Instant Messaging. This application is a demo application of server and client type. Application is build on wxWidgets library. These applications demonstrate the basic usage of this library and there are implementing open XMPP protocol for net communication. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12004
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
janota_2009_dp.pdf 1.852Mb PDF View/Open
janota_2009_vp.pdf 148.7Kb PDF View/Open
janota_2009_op.pdf 106.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account