Projekt marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Baňařová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:59:11Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8365
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací firmy GeneProof, a.s. působící na trhu molekulární in vitro diagnostiky. V teoretické části postihuji marketingovou komuni-kaci obecně, popisuji jednotlivé kroky komunikačního procesu a následně pak jeho speci-fika ve zdravotnictví. V analytické části ve stručnosti představuji firmu GeneProof, a.s. a na základě výsledků SWOT a Porter analýzy a výsledků kvalitativního výzkumu, provede-ného formou individuálního hloubkového rozhovoru, navrhuji projekt pro zlepšení současné marketingové komunikace firmy s cílem zvýšit její konkurenceschopnost v daném odvětví. Na závěr diplomové práce podrobuji daný projekt nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 89 cs
dc.format.extent 2917957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2029
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject marketing ve zdravotnictví cs
dc.subject molekulární in vitro diagnostika cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject Public Relations cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject marketing in health service en
dc.subject molecular in vitro diagnostics en
dc.subject qualitative research method en
dc.subject Public Relations en
dc.title Projekt marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s. cs
dc.title.alternative The project of a marketing communication in GeneProof, joint-stock company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skula, Radim
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.date.vskp-available 2029-05-04
dc.description.abstract-translated In my dissertation, I occupy with the marketing communication of a GeneProof, joint-stock company doing business in the branch of molecular in vitro diagnostics. In a theoretical part of this dissertation I try to express marketing communication in general, I narrate an individual steps of the communications process and subsequently its specifications in a health service. An analytical part of this dissertation briefly introduces the company, and on the basis of results of SWOT, Porter and semi-structured interview, suggests a project for improving of contemporary GeneProof's marketing communication with the aim to increase competitiveness in a given branch. Finally, I put the project to the test of a costs and risks analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10975
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
baňařová_2009_dp.pdfBlocked 2.782Mb PDF View/Open
baňařová_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
baňařová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account