Baťova škola managementu a její přínos pro současnost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Baťova škola managementu a její přínos pro současnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Josef
dc.contributor.author Holečková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:00:51Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:50Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8369
dc.description.abstract Cílem této práce je pojednání o Batove škole managementu a následné zhodnocení její platnosti v soucasných podmínkách tedy na pocátku 21. století. Teoretická cást práce obsahuje nejprve obecné pojednání o problematice managementu, a pak hlavní obsah práce,kterým je Batova škola managementu, jejíž využití v dnešních podmínkách je zhodnoceno v cásti praktické. cs
dc.format 51 s., 6 s. příloh. cs
dc.format.extent 949154 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.05.2011
dc.subject manažer cs
dc.subject manažerské funkce cs
dc.subject plánování cs
dc.subject organizování cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject vedení cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject Tomáš Bata cs
dc.subject samospráva dílen cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject normalizace výroby cs
dc.subject pravomoc a odpovednost rídících pracovníku cs
dc.subject úcast na zisku cs
dc.subject odmenování pracovníku cs
dc.subject motivace pracovníku cs
dc.subject manager en
dc.subject managerial function en
dc.subject planning en
dc.subject organising en
dc.subject staff department en
dc.subject management en
dc.subject checking/ monitoring en
dc.subject Thomas Bata en
dc.subject workshop autonomy en
dc.subject customer en
dc.subject produce normalization en
dc.subject competence and responsibility of management en
dc.subject profit participation en
dc.subject employee remuneration en
dc.subject employee motivation en
dc.title Baťova škola managementu a její přínos pro současnost cs
dc.title.alternative Bata's school of management and its contribution to present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2009-06-10
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis is a treatise on Bata's school of management and subsequently the evalutation of its legitimacy in current conditions at the beginning of 21st century. The theoretical part of the thesis contains basic discourse on management problemacy firstly, and then the main content part of the thesis follows, which is Bata's school of management. Its usage in present conditions is described in the practical part. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13310
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
holečková_2009_bp.pdfBlocked 926.9Kb PDF View/Open
holečková_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
holečková_2009_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account