Výzkum informovanosti zákazníků o produktech a činnostech společnosti Moravská Vodárenská, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum informovanosti zákazníků o produktech a činnostech společnosti Moravská Vodárenská, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bernard, Martin
dc.contributor.author Květáková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:05:41Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:52Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8377
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zprvu zabývám částí teoretickou, ve které se zaměřuji na problematiku marketingu služeb, informovanosti zákazníků, tj. marketingový výzkum, poté přejdu k metodám sběru informací, a to především dotazníkovému šetření. Teoretickou část završím problematikou způsobu psaní reklamního textu. V praktické části analyzuji daný podnik, kterým je Moravská Vodárenská, a.s., kde je mým cílem zjistit informovanost zákazníků o produktech a činnostech výše uvedené společnosti. Informace získané z dotazníkového šetření zpracuji, vyhodnotím, interpretuji a předložím doporučení pro společnost s cílem zvýšit informovatnost zákazníků o produktech a činnostech společnosti Moravská Vodárenská, a.s. cs
dc.format 58 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 807708 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.12.2010
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject metody sběru informací cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject reklama cs
dc.subject customer research en
dc.subject method of information acquistion en
dc.subject questionnaire en
dc.subject advertisement en
dc.title Výzkum informovanosti zákazníků o produktech a činnostech společnosti Moravská Vodárenská, a.s. cs
dc.title.alternative Research On Brand And Product Awareness For Moravská Vodárenská, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2009-01-14
dc.description.abstract-translated The bachelor theses consist of two main sections. The first will be the teoretical part, which will be mainly focused on service marketing, customer awareness, this is marketing research. Accordingly I will deal with methods of information, acquistion, mainly with Questionnaire disquisition. The teoretical part will ends with the problems about advertisement text. The practical section contains analysis of selected company Moravská Vodárenská, a.s. Its purpose is to measure customer awareness about service and company products. Finaly I will evaluace and interpret acquired and processed information and consequenly introduce results and recommendations. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10413
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
květáková_2009_bp.pdfBlocked 788.7Kb PDF View/Open
květáková_2009_vp.pdf 275.2Kb PDF View/Open
květáková_2009_op.doc 0bytes Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account