Aranžování výkladních skříní - specifická komunikační dovednost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aranžování výkladních skříní - specifická komunikační dovednost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Masařová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:41:15Z
dc.date.available 2010-07-13T14:41:15Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/837
dc.description.abstract Práce se zabývá otázkou výkladních skříní a jejich podobou. V knižním vydání se objevilo jen omezené množství publikací, a byť jsou tyto práce kvalitní a dobře svým obsahem pokrývají dané téma, systém těchto prací je neucelený, roztříštěný na jednotlivé názory různých autorů zpracovávajících pouze dílčí celky. Cílem práce je zjistit, zda dnešní zákazníci ještě vnímají výkladní skříně, zda a jak velkou roli pro ně hrají při jejich rozhodování vstoupit či nevstoupit do prodejny a k jakým proměnám výkladních skříní dochází postupem času. Poslední desetiletí se stalo obdobím kvantitativního i kvalitativního rozmachu nových komunikačních technologií a jejich širokého uplatnění. Jedním z cílů je také zjištění, zda v dnešní uspěchané době považují zákazníci výkladní skříň jako vítaného pomocníka při výběru vyhovujícího obchodu. cs
dc.format 69 s., 17 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 12249480 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výkladní skříně cs
dc.subject knihkupectví cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject komunikační technologie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject propagace cs
dc.subject aranžmá cs
dc.subject signmaking cs
dc.subject barvy a barevnost cs
dc.subject marketing cs
dc.subject shopwindows en
dc.subject bookshops en
dc.subject customers en
dc.subject mass media technologies en
dc.subject advertising en
dc.subject publicity en
dc.subject arrangement en
dc.subject signmaking en
dc.subject colour spektrum en
dc.subject marketing en
dc.title Aranžování výkladních skříní - specifická komunikační dovednost cs
dc.title.alternative Shopwindows arrangements - specific art of communication en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The work deals with the shopwindows and their arrangements. Only a limited number of such publications appeared as books. Even if the qualitz of these works is good and they cover the subject matter quite well, the whole system of the works is unintegral and split into individual views of various authors who process only partial units.The aim of the work is to find out if the customers have perceived the shopwindows yet and if the shopwindows play an important role when the customers decide whether they enter the bookshop or they don't enter and which transormation of shopwindows occurs in the course of time. The last desade became the time of qualitative and quantitative expansion of mass media technologies and their widespread application. The digitalization and 3D visual graphic arts offer new possibilities of effectiveness to the customers. One of the aims is also to discover whether the customers take the shopwindows as their welcome help in finding of proper bookshop in present hurried time. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2776
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
masařová_2006_dp.pdfBlocked 11.68Mb PDF View/Open
masařová_2006_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
masařová_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account