Projekt strategického rozvoje mikroregionu Hlinecko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategického rozvoje mikroregionu Hlinecko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Kopecká, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:09:19Z
dc.date.available 2010-07-17T12:09:19Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8387
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje mikroregionu Hlinecko v souladu se záměry regionální politiky a regionálního rozvoje. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je regionalismus, region, regionální politika a regionální rozvoj. V praktické části je provedena analýza současného stavu mikroregionu. Současná situace mikroregionu je zhodnocena ve SWOT analýze, na jejímž základě je definována strategie rozvoje tohoto území ve čtyřech základních rozvojových prioritách. cs
dc.format 101 s., 15 s. příloh. cs
dc.format.extent 1442126 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Regionalistika cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject region cs
dc.subject analýza současného stavu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject stra-tegie rozvoje mikroregionu cs
dc.subject rozvojová priorita cs
dc.subject projekty rozvoje území cs
dc.subject Regionalism en
dc.subject regional politics en
dc.subject region en
dc.subject strategy of the planning and the development of the current situation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic development plan en
dc.subject development priority en
dc.subject project of the micro region development en
dc.title Projekt strategického rozvoje mikroregionu Hlinecko cs
dc.title.alternative Project of strategic development of microregion Hlinecko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie cs
dc.date.accepted 2009-06-02 cs
dc.description.abstract-translated This Master thesis deals with the strategy of the development of the micro region Hlinecko in accordance with the aims of the regional politics and the regional development plan. The theoretical part explains the terms such as regionalism, region, regional politics and the regional development plan. The practical part analyzes the current state of the micro region. The present situation of micro region Hlinecko is reviewed in the SWOT analysis. Pursuant to this SWOT analysis is defined strategy of the development plan of this area at four basic development priority. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12381
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopecká_2009_dp.pdfBlocked 1.375Mb PDF View/Open
kopecká_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
kopecká_2009_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account