Analýza vzdělávání v Baťově škole práce a její přínos pro současnost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vzdělávání v Baťově škole práce a její přínos pro současnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lešingrová, Romana
dc.contributor.author Pomklová, Lada
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:20:49Z
dc.date.available 2014-05-22T23:00:33Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8418
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o vzdělávání v Baťově škole práce, která vznikla v roce 1925 a vykonávala svou činnost až do roku 1948. Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí. První je teoretická část. Zde jsou zpracovány teoretické poznatky z oblasti vzdělávání (školního i podnikového). Dále tato část obsahuje stručnou historii vzdělávacích institucí pro zaměstnance firmy Baťa. V praktické části je popsána výchova a vzdělávání v Baťově škole práce, Klub absolventů BŠP a také vzdělávací instituce Tomášov. V této části práce navrhnu aplikaci poznatků z BŠP v dnešních podmínkách. cs
dc.format 66 s., 12 s. příloh cs
dc.format.extent 2135300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2014
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject podnikové vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání zaměstnanců firmy Baťa cs
dc.subject Baťova škola práce cs
dc.subject Klub absolventů Baťovy školy práce cs
dc.subject Tomášov cs
dc.subject Education en
dc.subject business education en
dc.subject education of Bata's employees en
dc.subject Bata School of Work en
dc.subject the Bata School of Work Graduates' Club en
dc.subject Tomasov en
dc.title Analýza vzdělávání v Baťově škole práce a její přínos pro současnost cs
dc.title.alternative Analysis of education in Bata School of Work and its contribution to the present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Karlík, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis investigates education at the Bata School of Work, which was created in 1925 and carried out its activities until 1948. The thesis is divided into two main parts. The first is the theoretical part. There is presented theoretical knowledge in the field of education (school and business). Moreover, the study includes a brief history of educational institutions intended for education of Bata's employees. The practical part is description of training and education at the Bata School of Work, the Bata School of Work Graduates' Club and the educational institution Tomasov. In this part of my thesis, I will suggest the application of knowledge of the Bata School of Work in today's conditions. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11835
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
pomklová_2009_bp.pdfBlocked 2.036Mb PDF View/Open
pomklová_2009_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
pomklová_2009_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account