Projekt financování investičního záměru podniku XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt financování investičního záměru podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raška, Zdeněk
dc.contributor.author Blažek, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:42:23Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/841
dc.description.abstract Cílem této práce je shrnout aktuální zdroje financování, které mohou v současné době firmy využít pro realizaci svých podnikatelských záměrů a na konkrétním projektu prezentovat, jak by měl management při výběru zdroje financování postupovat. V rámci projektu financování plánované investice je provedena finanční analýza společnosti XY, s.r.o. a pomocí čisté současné hodnoty peněžních toků projektu jsou porovnány přija-telné varianty financování včetně posouzení jejich vlivu na hospodaření společnosti. Na zá-věr je vybrána a doporučena jedna z nich jako optimální. cs
dc.format 55 s, 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 803326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2026
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject investice cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject financial sources en
dc.subject financial analysis en
dc.subject investment en
dc.subject net present value en
dc.title Projekt financování investičního záměru podniku XY cs
dc.title.alternative The project of financing investment plan for the company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valštýnová, Kamila
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2026-05-19
dc.description.abstract-translated The aim of the present thesis is to summarize financial sources that can be used by compa-nies for implementation of their business plans, and to describe on a concrete project how the management should proceed in choosing the financial source. For the project of financing a planned investment in the company XY, s.r.o. a financial analysis is carried out and different possibilities of financing are compared using the net present value of money flows in the project and also their impact on the economy of the company is evaluated. Finally, one possibility is chosen and recommended as an optimum. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1081
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
blažek_2006_bp.pdfBlocked 784.4Kb PDF View/Open
blažek_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
blažek_2006_op.pdf 78.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account