Řízení nákladů v podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení nákladů v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Malovaný, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:54:40Z
dc.date.issued 2009-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8472
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat řízení nákladů v podniku XY, a.s. Teoretická část je zaměřena zejména na vymezení pojmu nákladů a jejich klasifikaci, dále na kalkulace a rozpočetnictví. V praktické části je proveden výpočet a rozbor kalkulace konkrétního výrobku a vysvětlen průběh procesu kalkulace ve firmě. V dalších částech se zabývám režijními náklady - možností využití při motivaci pracovníků a rozpočtováním režijních nákladů. V závěru práce je zhodnocen vývoj a rozdělení režijních nákladů společnosti. Součástí práce jsou návrhy opatření pro dosažení zlepšení finanční situace podniku. cs
dc.format 60 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 11098418 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.05.2039
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject rozpočetnictví cs
dc.subject costs en
dc.subject calculation en
dc.subject budgeting en
dc.title Řízení nákladů v podniku cs
dc.title.alternative Costs management in an enterprise en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Toufar, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.date.vskp-available 2039-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this baccalaureate work is to analyse direct costs in the XY, a.s., company. Theoretical part is devoted to explaining the definition of direct costs and its clasification, also calculations and budgeting. Practical part contains the calculation and its analysis of a particular product and the continuance of the calculation within the company. Other parts deals with overhead costs - posibilities to ude them for motivating employees and bungeting of the overhead costs. Conclusion of my work evaluates the development and diversification of company direct costs. Included are suggestions for reaching better financial situation of the company. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13249
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malovaný_2009_bp.pdfBlocked 10.58Mb PDF View/Open
malovaný_2009_vp.pdf 111.0Kb PDF View/Open
malovaný_2009_op.pdf 131.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account