Servírovací mísa

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Servírovací mísa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Řimáková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:57:14Z
dc.date.available 2010-07-17T12:57:14Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8477
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mísy ze skla a nerez oceli.Její obsah je rozdělen do tří částí. První,teoretická část,je zaměřena především na historický vývoj sklářství, technologii výroby skla a nerezového materiálu. Druhá,praktická část,analyzuje současný trh v oblasti servírovacích mís, v krátkosti představuje moravskou skláru Květná a první kresebné návrhy koncepčního řešení. Třetí,projektová část představuje finální návrh koncepčního řešení. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 11336755 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mísa cs
dc.subject sklo cs
dc.subject nerez cs
dc.subject historie cs
dc.subject materiál cs
dc.subject technologie cs
dc.subject bowl en
dc.subject glass en
dc.subject stainless steel en
dc.subject history en
dc.subject technology en
dc.title Servírovací mísa cs
dc.title.alternative SERVICE BLOW en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stanický, Petr
dc.date.accepted 2009-05-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thes is concerned with design service blow of glass and stainlss steel. It is divided into three parts. The first, teoretical part, concentrates especially on historical development glassmaking, technology of production glass and stainless steel material. Second, practic part,analyses contemporary market in the area service blows, introduce glass factory Květná and the first sketches concept solution. The third, project part, introduce by final design. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 9452
dc.date.assigned 2008-12-01
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
řimáková_2009_bp.pdfBlocked 10.81Mb PDF View/Open
řimáková_2009_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
řimáková_2009_op.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account