Projekt sportovně-relaxačního areálu Všemina

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt sportovně-relaxačního areálu Všemina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Pekárková, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:48:43Z
dc.date.available 2010-07-13T14:48:43Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/853
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout a zpracovat ideový projekt sportovně-relaxačního centra Všemina. Práce je rozdělená do dvou částí. V první teoretické části jsou popsány východiska marketingu služeb a cestovního ruchu, a regionální marketing vyšších územních samosprávných celků. Druhá, praktická část, zahrnuje analytickou a projektovou část. V analytické části je předložena analýza atraktivity Zlínského kraje z pohledu cestovního ruchu a průzkum návštěvníků charakterizující jejich profil a hodnocení regionu. Na základě poznatků z analýzy je navržen ideový projekt sportovně-relaxačního centra Všemina, jehož stěžejní část tvoří 1. etapa realizace projektu, zahrnující výstavbu jedné investiční akce zaměřené na turismus a dvě investiční akce sportovního charakteru. cs
dc.format 114 s., 25 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 2167100 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Projekt cs
dc.subject sportovně-relaxační cs
dc.subject centrum cs
dc.subject Všemina cs
dc.subject Design en
dc.subject Athletic-Recreational en
dc.subject Center en
dc.subject Vsemina en
dc.title Projekt sportovně-relaxačního areálu Všemina cs
dc.title.alternative Design of Athletic-Recreational Center Vsemina en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimordová, Jitka
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated The objective of the Graduation Theses is to propose and develop Ideological Design of Athletic-Relaxation Center Vsemina. Theses are divided into two sections. The first - theoretical section describes resources of marketing services and tourist trade and regional marketing of higher territorial autonomy units. The second - practical section covers analytical and development segment. Analytical segment presents activity analysis of Zlin's region from the tourist trade point of view and visitors' survey defining their profile and evaluation of region. Ideological Design of Athletic-Relaxation Center Vsemina is based on the knowledge from this analysis. The core section of this Design is composed by first phase of project realization, containing development of one investment site concentrated on tourism and two investment sites of athletic character. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3965
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pekárková_2006_dp.pdfBlocked 2.066Mb PDF View/Open
pekárková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
pekárková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account