Projekt založení nového podniku služeb ve Zlíně v oblasti pohostinství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt založení nového podniku služeb ve Zlíně v oblasti pohostinství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Bobišová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:41:21Z
dc.date.available 2010-07-17T13:41:21Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8575
dc.description.abstract Diplomová práce se, na základě teoretických poznatků, zabývá založením nového podniku služeb ve Zlíně - v oblasti pohostinství - baru. Na základě výsledků provedených analýz - analýzy konkurence dle Porterova modelu pěti konkurenčních sil, průzkumu trhu na místním trhu Zlín, určení důvodů zájmu o založení tohoto podniku a analýzy právní formy podnikání, je zpracováno konkrétní řešení daného podniku služeb. Závěrem projektu je zhodnocení možných rizik projektu a vypracování SWOT analýzy. cs
dc.format 91 s., 32 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3221883 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject podnik cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject právní formy podnikání cs
dc.subject společnost s ručením omezeným cs
dc.subject zakladatelský rozpočet cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject Company en
dc.subject Market Research en
dc.subject Services en
dc.subject Service Marketing en
dc.subject Analyse of Legal Forms of Business en
dc.subject Limited Company en
dc.subject Promotion Budget en
dc.subject Business Plan en
dc.subject Financial Plan en
dc.title Projekt založení nového podniku služeb ve Zlíně v oblasti pohostinství cs
dc.title.alternative Project of foundation a new company of services in Zlín in zone of hospitality en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated The graduation theses deals with foundation a new company with services in Zlín - in zone of hospitality - club on the basis of theoretically pieces of knowledge. On the strength of outcomes of effected analyses - analysis of competition according to Porter's model of five competition coaming, market research on the local market Zlín, determination reasons for interest about foundation this company and analyse of legal forms of business is elaborated factual project resolution existent company of services. Last of project are possible diversification analysis of project and SWOT analysis elaboration. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10960
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bobišová_2009_dp.pdfBlocked 3.072Mb PDF View/Open
bobišová_2009_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
bobišová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account