Porovnání lepených spojů se šroubovými

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání lepených spojů se šroubovými

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David
dc.contributor.author Holcmanová, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:43:04Z
dc.date.available 2010-07-17T13:43:04Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8581
dc.description.abstract Tato Bakalářská práce s názvem " Porovnání lepených spojů se šroubovými" se zabývá srovnáním naměřených hodnot z hlediska pevnosti. V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na popis a vlastnosti lepených spojů, šroubových spojů a mechanického zkoušení lepených spojů. V praktické části bakalářské práce jsou popsány technické parametry zku-šebního stroje, vlastnosti a použití vybraných polymerních materiálů a typy použitých lepidel. Experimenty byly provedeny na laboratorním trhacím stoji ZWICK 145665. Pev-nost a tuhost spoje pro daný polymerní materiál a typ lepidla je vyhodnocena pomocí expe-rimentálně zjištěné meze pevnosti ve smyku a modulu pružnosti G. cs
dc.format 78 s, cs
dc.format.extent 2468087 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lepený spoj cs
dc.subject lepidlo cs
dc.subject adheze cs
dc.subject šroubový spoj cs
dc.subject pevnost ve smyku cs
dc.subject modul pružnosti ve smyku G cs
dc.subject bounded-joint en
dc.subject glue en
dc.subject adhesion en
dc.subject screwed-joint en
dc.subject strength en
dc.subject shear en
dc.subject shear modulus G en
dc.title Porovnání lepených spojů se šroubovými cs
dc.title.alternative Comparison of screwed joint with bonded connection en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2009-09-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis entitled "Comparison of bonded joints with screw" deals with a com-parison of measured values in terms of strength. In the theoretical part of the bachelor's thesis focused on the description and characteristics of bonded joints, bolted joints, and mechanical testing of bonded joints. The practical part of bachelor work describes the technical parameters of the test machines, properties uses of selected polymeric materials and types used lelpidel. Experymenty were carried out on a laboratory tensile and worth ZWICK 145,665th Strength and rigidity of joints for the polymeric material and type lelpi-dla is evaluated using xperimentálně established limits in shear strength and modulus of elasticity G. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 11636
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
holcmanová_2009_bp.pdf 2.353Mb PDF View/Open
holcmanová_2009_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
holcmanová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account