Projekt zavádění systému managementu kvality ve společnosti STYLE CONNECTION, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavádění systému managementu kvality ve společnosti STYLE CONNECTION, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Bartošová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:57:10Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8602
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou podmínek implementace systému managementu kvality do procesů společnosti STYLE CONNECTION, s.r.o. Teoretická část je věnovaná zejména představení kvality jako rozhodujícího faktoru stabilního ekonomického růstu a popisu nástrojů jejího řízení, z nichž hlavním je uveden systém managementu kvality. Analytická část poskytuje ucelený přehled o současném stavu a přístupu organizace ke kvalitě. Součástí dílčích rozborů je i konečné zhodnocení daného stavu. V projektové části je popsán postup zavádění QMS dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 do společnosti při souběžném použití metod projektového managementu včetně závěrečných návrhů a doporučení k efektivnímu užívání systému. cs
dc.format 96 s., 16 s. obr. priloh cs
dc.format.extent 10547844 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
dc.subject Kvalita cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject systém managementu kvality cs
dc.subject norma ČSN EN ISO 9000:2006 cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Quality en
dc.subject quality management en
dc.subject quality management system en
dc.subject standard ČSN EN ISO 9000:2006 en
dc.subject customer en
dc.subject competition en
dc.title Projekt zavádění systému managementu kvality ve společnosti STYLE CONNECTION, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of implementation the quality management system into the company STYLE CONNECTION, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-01
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated This master thesis discusses the problem of conditions of implementation the quality management system into the processes of the company STYLE CONNECTION, s.r.o. Theoretical part is devoted to presenting quality as a determining factor of the stable economic growth. It is also devoted to description of instruments of quality management in which the quality management system is adduced as the basic one. Analytic part provides us the comprehensive overview of the company actual state and its approach towards quality. The part of the analyses concludes assessment of the situation. There is described the process of implementation QMS according the standard ČSN EN ISO 9000:2006 in project part. Currently there will be used methods of project management including final suggestions and recommendations to efficient usage of the system. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12268
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2009_dp.pdfBlocked 10.05Mb PDF View/Open
bartošová_2009_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account