Porovnání vývoje PR v ČR a zahraničí, současný stav a nové trendy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porovnání vývoje PR v ČR a zahraničí, současný stav a nové trendy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Fišarová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:59:24Z
dc.date.available 2010-07-17T13:59:24Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8608
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou vývoje, současného stavu a nových trendů v oblasti Public relations v ČR a v zahraničí. Teoretická část popisuje základní priority PR aktivit, zásady správného fungování media relations a poznatky z nově se rozvíjející oblasti PR, online PR. Praktická část je věnována částečné analýze Public relations v zahraničí a rozboru dvou případových studií. Závěr práce patří marketingovému výzkumu, který je zaměřený na současný stav a nové trendy v PR v ČR a na Slovensku. cs
dc.format 61 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1640144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Public relations cs
dc.subject marketingové Public relations cs
dc.subject Media relations cs
dc.subject Online PR cs
dc.subject blogy cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject případové studie cs
dc.subject Public relations en
dc.subject marketing Public relations en
dc.subject Media relations en
dc.subject Online PR en
dc.subject blogs en
dc.subject social media en
dc.subject marketing research en
dc.subject case studies en
dc.title Porovnání vývoje PR v ČR a zahraničí, současný stav a nové trendy cs
dc.title.alternative Comparison of PR progression in Czech Republic and in foreing countries, present condition and new trends en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Raimondová, Luďka
dc.date.accepted 2009-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the description and analysis of the progression, present condition and new trends in the field of Public Relations in the Czech Republic and abroad. The theoretical part describes the basic priorities of PR activities, the principles of the proper functioning of media relations and knowledge of the new developing field of Public relations, online Public relations. The practical part is devoted to partial analysis of Public relations in abroad and the analysis of two case studies. Conclusion includes marketing research, which focuses on the current state and new trends in PR in the Czech Republic and Slovakia. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10499
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
fišarová_2009_bp.pdfBlocked 1.564Mb PDF View/Open
fišarová_2009_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
fišarová_2009_op.pdf 600.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account