Sledování aerobní degradace polymerních směsí na bázi PCL/PHB a PLA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování aerobní degradace polymerních směsí na bázi PCL/PHB a PLA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopčilová, Martina
dc.contributor.author Filip, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:14:06Z
dc.date.available 2010-07-17T14:14:06Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8628
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo sledování termofilní aerobní biodegradace polymerních směsí na bázi kyseliny poly-beta-hydroxy máselné (PHB) a poly-epsilon-kaprolaktonu (PCL) a na bázi kyseliny poly-L-mléčné (PLA). Degradace probíhala v prostředí řízeného kompostování dle požadavků normy ČSN EN14 855 a byla vyhodnocován jako podíl teoretické a změřené kumulativní produkce CO2. Analytická koncovka byla plynová chromatografie. Odstranění vzorku s vyšším obsahem PCL probíhalo hůře (34,80 % za 45 dnů) než vzorku s nižším obsahem PCL (78,33 % za 45 dnů). U polymerních směsí na bázi PLA byl výrazný vliv molární hmotnosti, kdy dva vzorky s Mw > 13000 g.mol-1 byly kompletně rozloženy za 49, resp. 51 dnů a dva byly odstraněny z 93,37, resp. 69,14 % za 63 dnů. Vzorky s vyšší Mw byly za 63 dnů rozloženy ze 72,31, resp. 31,22 %. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 1233680 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biorozložitelnost cs
dc.subject kyselina poly-beta-hydroxy máselná cs
dc.subject poly-epsilon-kaprolakton cs
dc.subject kyselina poly-Lmléčna cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject poly en
dc.subject hydroxybutyrate en
dc.subject poly en
dc.subject epsilon-caprolacton en
dc.subject poly en
dc.subject L-lactic acid en
dc.title Sledování aerobní degradace polymerních směsí na bázi PCL/PHB a PLA cs
dc.title.alternative Aerobic degradation of polymer blends based on PCL/PHB and PLA en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of master thesis was to determine the rate of aerobic thermophilous biodegradation of polymeric blends consisted of poly(hydroxybutyrate) (PHB) and poly(epsilon-caprolacton)(PCL) and based on poly(L-lactic) acid (PLA). The degradation was tested under the conditions of controled composting according to the norm ISO 14 855 and was evaluated as the theoretical and measured CO2 production ratio. Gas chromatography was used for measuring of CO2 amount. The PCL content was found to decelerate the degradation rate (34,80 and 78,33 % loss of blends containing 26, respectively 13 % PCL; both in 45 days). The biodegradation rate of PLA-based polymeric blends was influenced by their molecular weights. Two blends with MW > 13000 g.mol-1 were completely degraded in 49, resp. 51 days and two showed degradation rate 93,37, resp. 69,14 % in 63 days. Blends of higher Mw showed degradation rate 72,31, resp. 31,22 % in 63 days. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10786
dc.date.assigned 2009-02-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
filip_2009_dp.pdf 1.176Mb PDF View/Open
filip_2009_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
filip_2009_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account