Legislativa - ostatní stacionární zdroje znečišťování ovzduší

DSpace Repository

Language: English čeština 

Legislativa - ostatní stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Show simple item record

dc.contributor.advisor Houser, Josef
dc.contributor.author Ujčík, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:39:08Z
dc.date.available 2010-07-17T14:39:08Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8659
dc.description.abstract Tato práce se zabývá legislativní problematikou v oblasti ochrany ovzduší, konkrétně zařazováním ostatních stacionárních zdrojů do příslušných kategorií. Jejím cílem je seznámit s nařízením vlády č. 615/2006 Sb., zhodnotit jeho obsah a zaměřit se na některé pasáže, rozebrat je a navrhnout vhodná opatření pro jejich odstranění. cs
dc.format 33 s. cs
dc.format.extent 373215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nařízení vlády cs
dc.subject stacionární zdroj cs
dc.subject emisní limit cs
dc.subject roční emise cs
dc.subject provozovatel cs
dc.subject kategorie cs
dc.subject government regulation en
dc.subject stationary source en
dc.subject emission limit en
dc.subject annual emissions en
dc.subject operator en
dc.subject category en
dc.title Legislativa - ostatní stacionární zdroje znečišťování ovzduší cs
dc.title.alternative Legislation - other stationary sources of air pollution en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2009-06-22
dc.description.abstract-translated This work deals with legislative problems in the area of air protection, specifically ranging of others stationary sources to the appropriate category. Its aim is to acquaint with government regulation No. 615/2006 Coll., evaluate its content and focus on the some passages, dismantle it and propose appropriate measures for their elimination. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 11214
dc.date.assigned 2009-02-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ujčík_2009_bp.pdf 364.4Kb PDF View/Open
ujčík_2009_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
ujčík_2009_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account