Návrh na zvýšenie marketingovej komunikácie firmy Techklima, s. r. o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zvýšenie marketingovej komunikácie firmy Techklima, s. r. o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Josef
dc.contributor.author Duhárová, Kristína
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:41:38Z
dc.date.available 2010-07-17T14:41:38Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8663
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce bolo podanie takých návrhov, ktoré povedú k zvýšeniu efektívnosti marketingovej komunikácie spoločnosti Techklima, s.r.o.Jadrom je charakteristika jednotlivých nástrojov komunikačného mixu. Podrobnejšie som sa venovala i prvkom marketingovej komunikácie a jej nástrojom, pretože každý z nich môže priniesť určité výhody pre spoločnosť.Verím, že moje návrhy spolu s vyčlenenými finančnými prostriedkami a ľudským faktorom budú viesť ku kvalitným výsledkom a budú prínosom pre spoločnosť Techklima, s. r. o cs
dc.format 71 s, 3 obr. priloh. cs
dc.format.extent 1237635 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingový proces cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication process en
dc.title Návrh na zvýšenie marketingovej komunikácie firmy Techklima, s. r. o cs
dc.title.alternative Suggestion for increasing marketing communication od company Techklima,Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2009-01-12
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor thesis was afford hypothesis, which can improve electivity of marketing communication company Techklima, Ltd.The principle is characterization tools of communication mix. More detailed I allowed marketing communication and her tools because each of those tools can produce some benefits for company.I trust, that my suggestions in conjunction with financial resources and human element will lead to quality effect and will contribution for company Techklima, Ltd. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10403
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
duhárová_2009_bp.pdf 1.180Mb PDF View/Open
duhárová_2009_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
duhárová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account