Technické prostředky používané v inteligentních budovách v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technické prostředky používané v inteligentních budovách v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Milan
dc.contributor.author Zuzaniková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:43:40Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8668
dc.description.abstract Bakalářská práce nastiňuje integraci systémů v inteligentních budovách a systémovou in-stalaci ABB I - BUS KNX/EIB a taktéž je zde rozebrán a objasněn pojem "inteligentní budova". Součástí práce je podrobný rozbor technických prostředků užívaných v inteligentních budovách z hlediska průmyslu komerční bezpečnosti. Praktická část se věnuje analýze stávajících systémů a vytipování slabých míst. Čtenář se také dozví o případných vylepšení uvedených systémů z hlediska průmyslu komerční bezpečnosti. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 1690240 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2019
dc.subject intelligent buildings en
dc.subject EPS en
dc.subject I&HAS en
dc.subject ACCESS en
dc.subject CCTV en
dc.subject bus KNX/EIB en
dc.subject bus LonWorks en
dc.subject technical instruments en
dc.subject inteligentní budovy cs
dc.subject EPS cs
dc.subject I&HAS cs
dc.subject ACCESS cs
dc.subject CCTV cs
dc.subject sběrnice KNX/EIB cs
dc.subject sběrnice LonWorks cs
dc.subject technické prostředky cs
dc.title Technické prostředky používané v inteligentních budovách v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title.alternative Technical instruments used in intelligent buildings in the industry of commercial security en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis outlines the integration of systems in intelligent buildings and system in-stallation ABB I - bus KNX / EIB and there is also analyzed concept of "intelligent buil-ding". Part of thesis is a detailed analysis of the technical devices used in intelligent buil-dings in terms of commercial security. The practical part deals with analysis of existing systems and identification of weaknesses. Reader also awares some improvements of sys-tems in terms of the commercial security industry. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11068
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zuzaniková_2009_bp.pdfBlocked 1.611Mb PDF View/Open
zuzaniková_2009_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
zuzaniková_2009_op.doc 283.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account