Projekt zdokonalování nástrojů controllingu ve společnosti PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zdokonalování nástrojů controllingu ve společnosti PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Knoppová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:52:04Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/868
dc.description.abstract Předložená diplomová práce popisuje problematiku controllingu ve společnosti PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o. a je rozdělena do tří hlavních částí - teoretické, analytické a projektové. Základem teoretické části je kritická analýza literárních pramenů. Analytická část práce je provedena jako analýza společnosti. Tato část obsahuje představení a situační analýzu společnosti. Důležitou součástí této části je také analýza controllingového systému společnosti. Projektová část je zaměřena na zdokonalování nástrojů controllingu ve společ-nosti. Jsou zde vymezeny aktuální projektové příležitosti. Důležitými součástmi této části jsou také controllingová zpráva a zdůvodnění a časové vymezení projektu. cs
dc.format 108 s., 23 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1218246 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject Controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject analýza bodu zvratu cs
dc.subject porovnávání plánovaných a skutečných hodnot cs
dc.subject analýza odchylek cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject jednicové náklady cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject krycí příspěvek cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject plánování cs
dc.subject Controlling en
dc.subject controller en
dc.subject break-even analysis en
dc.subject comparison of budgeted and actual figures en
dc.subject variance analysis en
dc.subject fixed costs en
dc.subject proportional costs en
dc.subject direct costs en
dc.subject indirect costs en
dc.subject contribution margin en
dc.subject liquidity en
dc.subject planning en
dc.title Projekt zdokonalování nástrojů controllingu ve společnosti PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of improvement of controlling implements in the company PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated Presented master thesis describes problematic of the controlling in the company PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o. and is divide into three main parts - theoretical part, analytical part and project part. The basis of the theoretical part is critical analysis of literary sources. The analytic part is done as analysis of the company. This part includes introduction and situation analysis of the company. Important component of this part is also analysis of con-trolling system of the company. The project part is directed on improvement of controlling implements in the company. There are defined actual project opportunities. Important componens of this part are also controlling report and motivation and time specification of the project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3502
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
knoppová_2006_dp.pdfBlocked 1.161Mb PDF View/Open
knoppová_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
knoppová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account