Eliminace neshod v systému managementu kvality ve společnosti Saker spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eliminace neshod v systému managementu kvality ve společnosti Saker spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr cs
dc.contributor.author Krčová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:55:35Z
dc.date.available 2014-05-04T23:00:34Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8699
dc.description.abstract Tato diplomová práce řeší problematiku managementu kvality, který je v mnoha firmách dnes již samozřejmostí. Na základě literárních i jiných zdrojů je zpracován teoretický podklad týkající se kvality, neshod, systému řízení kvality, ISO norem i integrovaných systémů řízení. Analytická část se zabývá analýzou současného stavu systému managementu kvality ve společnosti Saker spol. s r.o., na základě které je vypracován projekt na eliminaci neshod v tomto systému. V závěru je provedeno jeho hodnocení; k výstupu této práce patří i zpracování vnitropodnikové směrnice nazvané "Stanovení způsobu měření kvality odpadu ve společnosti Saker spol. s r.o.". cs
dc.format 81 s., 16 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2521677 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2014 cs
dc.subject Kvalita cs
dc.subject management kvality cs
dc.subject ISO normy cs
dc.subject certifikace cs
dc.subject neshoda cs
dc.subject Quality en
dc.subject quality management en
dc.subject ISO standards en
dc.subject certification en
dc.subject disagreement en
dc.title Eliminace neshod v systému managementu kvality ve společnosti Saker spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Elimination of disagreements in the quality management system in the company Saker spol. s r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman cs
dc.date.accepted 2009-05-27 cs
dc.description.abstract-translated This thesis solves problems of quality management which is self-evident in lot of companies today. In accordance with literary and other sources there is compiled theortic base concerning quality, disagreement, quality management system, ISO standards and integrated management systems. Analytics part inquires into analysis of present situation in the company Saker spol. s r.o. which makes basis of project for elimination of disagreements in this system. There is made its evaluation in conclusion of the project; to output of this thesis belongs also processing of internal direction called "Determination method of quality scrap measuring in the company Saker spol. s r.o.". en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11002
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
krčová_2009_dp.pdfBlocked 2.404Mb PDF View/Open
krčová_2009_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
krčová_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account