Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě Moravskoslezského kraje.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě Moravskoslezského kraje.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Radková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:55:58Z
dc.date.available 2010-07-17T14:55:58Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8701
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na kvalitu ve veřejné správě a její zavádění prostřednictvím metod, které je možné v českém prostředí aplikovat. Na vzorku 53 obcí Moravskoslezského kraje se pokouší ukázat, jak ta která z nich pojala možnost svou praxi zlepšit, jaké možnosti k tomu využila, a potažmo výsledek tohoto počínání. Z výzkumu vychází poznatek o tom, jak jsou moderní metody řízení ve veřejné správě úřady využívány. Práce pak předkládá návrhy a konkrétní opatření, jak pomoci obcím s implementací moderních metod řízení, včetně motivace jejich představitelů k tomuto kroku. cs
dc.format 98 s., 16 s. příloh cs
dc.format.extent 1207209 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kvalita ve veřejné správě cs
dc.subject Společný hodnotící rámec cs
dc.subject CAF cs
dc.subject Benchmarking cs
dc.subject BSC cs
dc.subject Model excelence EFQM cs
dc.subject Místní agenda 21 cs
dc.subject Moravskoslezský kraj cs
dc.subject Normy ISO řady 9000 cs
dc.subject Quality in public administration en
dc.subject Common Assessment Framework en
dc.subject CAF en
dc.subject Benchmarking en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject BSC en
dc.subject EFQM Excellence Model en
dc.subject Local Agenda 21 en
dc.subject Moravian-Silesian Region en
dc.subject Norm ISO 9000 en
dc.title Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě Moravskoslezského kraje. cs
dc.title.alternative Implementing of new methods control in public administration in Moravian - Silesian Region. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matula, Miloš
dc.date.accepted 2009-09-15
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on quality in public administration and its implementation by means of methods that can be applied in the Czech environment. On a sample of 53 municipalities of Moravian-Silesian Region is trying to show how every of them took the opportunity to improve their practice, what method was used to achieve this goal and hence the result of this behaviour. Importantly, the knowledge of how modern management methods in public administration offices are used arises from this research. The thesis then presents proposals and concrete measures to help municipalities with the implementation of modern management methods, including motivations of their representatives for this step. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12669
dc.date.assigned 2009-05-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
radková_2009_dp.pdfBlocked 1.151Mb PDF View/Open
radková_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
radková_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account