Skleněný nápojový soubor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Skleněný nápojový soubor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel cs
dc.contributor.author Šťastná, Karla cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:18:26Z
dc.date.available 2010-07-17T15:18:26Z
dc.date.issued 2009-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8758
dc.description.abstract Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická část, se zaměřuje na historii sklářství, zvláště na českou sklářskou produkci. V úvodu stručně seznamuje s počátky vý-roby skla, mapuje důležité momenty ve vývoji českého skla a dále se zaměřuje na součas-nou situaci v českém sklářském designu. Praktická část seznamuje s historií a současností Moravských skláren Květná, s.r.o., s níž spolupracuji na projektové části své práce. V projektové části se věnuji návrhu nápojového skla. Dokumentuji zde proces tvorby a zdůvodňuji konečného řešení svého návrhu. cs
dc.format 61 s. , 2 s. příloh cs
dc.format.extent 3493749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sklo cs
dc.subject design cs
dc.subject český cs
dc.subject současný cs
dc.subject glass en
dc.subject design en
dc.subject czech en
dc.subject present en
dc.title Skleněný nápojový soubor cs
dc.title.alternative Glass set en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stanický, Petr cs
dc.date.accepted 2009-05-28 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is devided into three main parts. First, theoretic part, is aimed at the history of glass production, especially at czech glass production. In preamble it makes briefly acqua-inted with the beginnings of the glass production, it maps important moments in the pro-gress of the czech glass and then is aimed at the present situation in czech glass design. Practical part makes acquainted with the history and present production of Moravské sklár-ny Květná, s.r.o., wherewith I cooperate on the project part of my thesis. In the project part I devote to design of the drinks set. I describe here the process of my work and I explain the final solution of my design. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 12871
dc.date.assigned 2008-12-01 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2009_dp.pdf 3.331Mb PDF View/Open
šťastná_2009_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
šťastná_2009_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account