Analýza financování příspěvkových organizací zřizovaných obcemi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza financování příspěvkových organizací zřizovaných obcemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš
dc.contributor.author Matušincová, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:20:43Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:52Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8765
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou financování příspěvkových organizací zřizovaných obcemi. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje týkající se veřejného sektoru a školství, které je jeho nedílnou součástí. Dále je zde zmíněn rozpočet ČR v návaznosti na financování příspěvkových organizací. V poslední kapitole teoretické části je představena finanční analýza a její modifikace pro municipální firmy. Praktická část začíná školstvím ve Zlínském kraji obecně, pokračuje charakteristikou konkrétního zařízení s uvedením základních údajů. Poté jsou vypočteny a vyhodnoceny jednotlivé ukazatele finanční analýzy, specifické pro neziskové firmy. Práce je zaměřena na zjištění úrovně nejen financování, ale i hospodaření s přidělenými finančními prostředky a to jak z celkového pohledu, tak z pohledu konkrétní školy. cs
dc.format 48 s. , 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1192704 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject municipální firma cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject státní rozpočet cs
dc.subject financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject the public sector en
dc.subject municipals orgnizations en
dc.subject allowance organizations en
dc.subject state budget en
dc.subject financing en
dc.subject financial analysis en
dc.subject indicators of financial analysis en
dc.title Analýza financování příspěvkových organizací zřizovaných obcemi cs
dc.title.alternative Analysis of financing subsidized organizations set up by municipalities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Duchoň, Josef
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor theses concerns a financial analysis of allowance organisations whose founder is a municipality. In the theoretical part are first of all presented data from sources describing public sector and education as its integral part. Apart from this the state budget of Czech Republic, in connection with financing allowance organisations, is mentioned. The last chapter of the theoretical part introduces a financial analysis and its modification used for municipal organisations. The practical part of the theses focuses in the first place on general information about an educational system in the Zlín region, secondly on description of concrete educational institution, including basic facts about it, and finally on an evaluation of particular indicators of financial analysis specific for non-profit making organisations. In other words the theses focuses on level of both financing educational institutions and managing financial resources not only from the general point of view but also from the point of view of concrete educational institution. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10802
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
matušincová_2009_bp.pdfBlocked 1.137Mb PDF View/Open
matušincová_2009_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
matušincová_2009_op.pdf 30.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account