Elektronické podklady pro předmět Základy informatiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronické podklady pro předmět Základy informatiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Králík, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:26:22Z
dc.date.available 2010-07-17T15:26:22Z
dc.date.issued 2009-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8781
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá přípravou elektronických podkladů pro předmět Základy informatiky, nástroji e-learningu a metodami pro návrhy efektivních kódů. Teoretická část popisuje nejčastěji používané e-learningové nástroje na univerzitách v České republice. Další kapitola teoretické části se věnuje metodám návrhu efektivních kódů. Následně jsou uvedeny základní informace o použitých technologiích. Praktická část se zabývá úpravami stávající webové příručky a popisem webových aplikací pro návrhy efektivních kódů. Efektivní kódy jsou navrhovány Shannon-Fanova metodou a Huffmanova metodou. Aplikace byly naprogramovány v programovacích jazycích Java a PHP. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 790070 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject e-learning en
dc.subject effective codes en
dc.subject Java en
dc.subject WWW en
dc.subject e-learning cs
dc.subject efektivní kódy cs
dc.subject Java cs
dc.subject WWW cs
dc.title Elektronické podklady pro předmět Základy informatiky cs
dc.title.alternative Electronic groundwork for subject Basics of informatics. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokopová, Zdenka cs
dc.date.accepted 2009-06-18 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is engaged in preparation of electronic groundwork for subject Basics of informatics, instruments of e-learning and methods of developing effective codes. The theoretical part subscribes most frequently used instruments of e-learning at the Universities in Czech Republic. Another chapter of theoretical part is engaged in methods of developing effective codes. Afterwards are given basic information about used technologies. The practical part is engaged in modifications of existing web guide and description of web applications of developing effective codes. Effective codes are developed by Shannon-Fanov coding and Huffman coding. Applications were programmed in programming languages Java and PHP. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11062
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
králík_2009_bp.pdf 771.5Kb PDF View/Open
králík_2009_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
králík_2009_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account