Porovnání daňových soustav Slovenské republiky, České republiky a jiných zemí Evropské unie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porovnání daňových soustav Slovenské republiky, České republiky a jiných zemí Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Špircová, Anna
dc.contributor.author Krajčiová, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:54:13Z
dc.date.available 2010-07-13T14:54:13Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/878
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je porovnanie daňových sústav Slovenskej republiky, Českej republiky a iných vybraných krajín Európskej únie. Na základe teoretických východísk a poznatkov z daňovej problematiky a charakteristiky uvedených daňových sústav, som následne tieto daňové sústavy porovnala a zhodnotila som výsledky tejto komparácie. V práci som sa snažila objasniť aj potrebu harmonizácie daní v rámci Európskej únie. Výsledkom diplomovej práce sú konkrétne návrhy na zefektívnenie daňového systému s cieľom daňovej optimalizácie. cs
dc.format 99 s., 15 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 989565 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Daňová sústava cs
dc.subject daňovník cs
dc.subject predmet dane cs
dc.subject základ dane cs
dc.subject sadzba dane cs
dc.subject daňové oslobodenie cs
dc.subject priame dane cs
dc.subject daň z príjmov fyzických osôb cs
dc.subject daň z príjmov právnických osôb cs
dc.subject daň z nehnuteľností cs
dc.subject daň z motorových vozidiel cs
dc.subject nepriame dane cs
dc.subject daň z pridanej hodnoty cs
dc.subject spotrebná daň cs
dc.subject komparácia daňových sústav cs
dc.subject harmonizácia daní cs
dc.subject členské štáty EÚ cs
dc.subject efektívny daňový systém cs
dc.subject Tax assessment en
dc.subject Taxpayer en
dc.subject Object of tax en
dc.subject Tax base en
dc.subject Tax rate en
dc.subject Tax exemption en
dc.subject Direct taxes en
dc.subject Income tax en
dc.subject Corporate income tax en
dc.subject Properte tax en
dc.subject Motor vehikle tax en
dc.subject Indirect taxation en
dc.subject Value added tax en
dc.subject Excese duty en
dc.subject Comparison of tax systems en
dc.subject Harmonization of taxes en
dc.subject Member states of EU en
dc.subject Effective tax system en
dc.title Porovnání daňových soustav Slovenské republiky, České republiky a jiných zemí Evropské unie cs
dc.title.alternative Comparison of assessments of Slovak Republic, Czech Republic and other countries of the European Union en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of my master thesis is comparison of assessments of Slovak Republic, Czech Republic and other selected countries of the European Union. On the foundation base of the theoretical starting points and knowlewdge from sphere of tax questions and charakterization of assessment listed above. I have tried to explain a necessity of tax harmonization within the European Union. The achievement of this master thesis are conrete suggestions to increase effectivity of taxation and tax optimalization. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3899
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krajčiová_2006_dp.pdfBlocked 966.3Kb PDF View/Open
krajčiová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
krajčiová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account