Posouzení vypovídací schopnosti účetních výkazů pro společnost Bildap spol. s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení vypovídací schopnosti účetních výkazů pro společnost Bildap spol. s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhart, Roman
dc.contributor.author Fröhlichová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:57:45Z
dc.date.available 2010-07-13T14:57:45Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/883
dc.description.abstract Cílem této práce je posouzení vypovídací schopnosti účetních výkazů. Teoretická část obecně charakterizuje účetní výkazy, úvod do finanční analýzy a druhy poměrových ukazatelů. Praktická část obsahuje samotnou finanční analýzu, která je podkladem pro posouzení lepší vypovídací schopnosti účetních výkazů. V prvním kroku analýzy je hodnocena rozvaha a výkaz zisku a ztráty a poté následují výpočty poměrových ukazatelů. Při sestavování finanční analýzy dochází k zjištění, že položky shrnuté v účetních výkazech ve zjednodušeném rozsahu nejsou dostačující k provedení finanční analýzy. Z tohoto důvodu autor v závěru doporučuje využívání účetních výkazů v plném rozsahu. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 582095 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject vypovídací schopnost cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject information capability en
dc.subject accounting statements en
dc.subject financial analysis en
dc.subject index indicators en
dc.title Posouzení vypovídací schopnosti účetních výkazů pro společnost Bildap spol. s.r.o. cs
dc.title.alternative The scope of information capability of accounting statements for Bildap spol. s r. o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-17
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the scope of information capability of accounting statements. Teoretical part is based on characteristic of final account, introduction of the finance analysis and kinds of the index indicators. Practical part contains the financial analysis which is the main basis for the scope of information capability of accounting statements. In the first step of the analysis I evaluated the balance sheet and the profit and loss report and then I analyse the index indicators. At the end of finance analysis I get to know that I need more information. For this reason I recommend accounting statements in full range for the company, because these statements have better information capability. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2511
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
fröhlichová_2006_bp.pdfBlocked 568.4Kb PDF View/Open
fröhlichová_2006_vp.pdf 328.5Kb PDF View/Open
fröhlichová_2006_op.pdf 242.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account