Významní čeští výtvarníci v animovaném filmu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Významní čeští výtvarníci v animovaném filmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Storch, Zdeněk
dc.contributor.author Hrubošová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:59:06Z
dc.date.available 2010-07-17T15:59:06Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8856
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje českým výtvarníkům, kteří se podíleli na tvorbě animovaných filmů a svou výjimečnou účastí, ale mnohem častěji dlouhodobou spoluprací, významně přispěli do fondu české animované kinematografie. Teoretická část je zaměřena na samotný pojem animovaného filmu, na význam jeho výtvarného vyjádření. Neopomíná také přiblížení vývoje animovaného filmu obecně, zejména ale v českém prostředí. Následně také obě tyto vývojové linie v jejich počátcích srovnává. Praktická část se již detailně věnuje konkrétním umělcům. Shrnuje jejich život a dílo, ale i význam v oblasti animovaného filmu. cs
dc.format 76 s cs
dc.format.extent 1848716 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Výtvarno cs
dc.subject animace cs
dc.subject český animovaný film cs
dc.subject výtvarník cs
dc.subject grafik cs
dc.subject estetika animovaného filmu cs
dc.subject ilustrace cs
dc.subject film cs
dc.subject umělec cs
dc.subject režisér cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject výraz cs
dc.subject Art style en
dc.subject animation en
dc.subject Czech animated film en
dc.subject artist en
dc.subject grafic designer en
dc.subject aesthetics of animated film en
dc.subject ilustrations en
dc.subject film en
dc.subject director en
dc.subject cooperation en
dc.subject expression en
dc.title Významní čeští výtvarníci v animovaném filmu cs
dc.title.alternative 1.Major Czech artists of animated film 2.Identity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated This bachelor work is about Czech artists who cooperated on production of animated films. Their special contribution and frequently long-term cooperation became an important part of Czech animated cinematography. The theoretical part turns to definition of animated film and the importance of art expression in animated film. It looks at progression of animation in general but in Czech environment too. Both these progress lines are parallelly compared, mainly in their beginnings. The practical part is an analysis of particular artists in detail. It summarizes their life, production and importance in animated film. en
dc.description.department Vyšší odborná škola filmová Zlín cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/131 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Klasická animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Classical Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 12922
dc.date.assigned 2009-01-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hrubošová_2009_bp.pdfBlocked 1.763Mb PDF View/Open
hrubošová_2009_vp.pdf 1.120Mb PDF View/Open
hrubošová_2009_op.pdf 2.057Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account