Finanční analýza podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Bučková, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:01:17Z
dc.date.available 2010-07-17T16:01:17Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8860
dc.description.abstract Bakalářská práce "Finanční analýza podniku" je zaměřena na horizontální a vertikální analýzu. Sleduje se zde vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Tyto dvě analýzy nejdříve charakterizuji a poté v praktické části aplikuji na dosažené výsledky firmy Ferromoravia s.r.o. Součástí bude i poměrová analýza s vybranými ukazateli. cs
dc.format 74 s., 17 s. cs
dc.format.extent 8234108 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject poměrová analýza cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject discretion en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject ratio analysis en
dc.title Finanční analýza podniku cs
dc.title.alternative Financial analysis of a business en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Toufar, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis "Financial analysis of a business" is focused on the horizontal and vertical analysis. It follows the development of the monitored variable in time, mostly in relation to a past accounting period. Firstly, these two analyses are characterized and then applied to the results achieved by the company Ferromoravia s.r.o. The thesis also comprises ratio analysis with chosen coefficients. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13244
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bučková_2009_bp.pdfBlocked 7.852Mb PDF View/Open
bučková_2009_vp.pdf 110.9Kb PDF View/Open
bučková_2009_op.pdf 129.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account