Projekt hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení ve firmě TOSHULIN, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení ve firmě TOSHULIN, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Varadínková, Naďa
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:58:35Z
dc.date.available 2010-07-13T14:58:35Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/886
dc.description.abstract Nedílnou součástí personálního řízení v podniku je také sestavení systému hodnocení pracovníků. Tímto tématem se zaobírá má diplomová práce, jež je rozdělena do tří částí. V teoretické části mé práce jsou stručně shrnuty poznatky z různých literárních zdrojů. Další část se zabývá analýzou firmy TOSHULIN, a.s., pro niž bude systém hodnocení navržen. Návrhem systému hodnocení, zejména pak sestavením hodnotícího formuláře a metodiky, se zabývá poslední část mé práce. Součástí práce je také průzkum názorů pracovníků firmy na navržený systém hodnocení pracovníků. cs
dc.format 84 s., 16 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1519633 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hodnocení pracovníků cs
dc.subject hodnotící formulář cs
dc.subject hodnotící rozhovor cs
dc.subject personální činnosti cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject pravidla hodnocení cs
dc.subject systém hodnocení cs
dc.subject evaluation employees en
dc.subject evaluation form en
dc.subject evaluation interview en
dc.subject personal activities en
dc.subject personal department en
dc.subject personal management en
dc.subject evaluation rules en
dc.subject system of evaluation en
dc.title Projekt hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení ve firmě TOSHULIN, a.s. cs
dc.title.alternative Project of evaluation empolyees instrumental personal management in the firm TOSHULIN, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Záhornatská, Andrea
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated Integral part of personal management in the firm is composition system of evaluation employees too. My Master thesis is composited in three part.In theoretical part are summarized information from diffrent literary sources. The next part is engaged in analysis firm TOSHULIN, a.s. For this firm will be system of evaluation employees designed. The last part of my Master thesis is engaged in proposal system of evaluation, especially in compilation evaluation form and evaluation rules. The integral part of my Master thesis is research of views employees on designed system of evaluation employees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3782
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
varadínková_2006_dp.pdfBlocked 1.449Mb PDF View/Open
varadínková_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
varadínková_2006_op.doc 210Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account