Optimalizace kapitálové struktury společnosti Hedva, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace kapitálové struktury společnosti Hedva, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Holoubková, Adéla
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:20:02Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:56Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8900
dc.description.abstract V teoretické části práce je na základě odborné literatury zpracována problematika týkající se optimalizace kapitálové struktury, jsou charakterizovány základní zdroje financování, náklady na kapitál a nástroje finanční analýzy. Praktická část hodnotí kapitálovou strukturu podniku a jeho výkonnost pomocí finanční analýzy. Cílem praktické části je stanovit náklady na kapitál podle různých přístupů a posoudit vzájemný poměr vlastního a cizího kapitálu s využitím příslušných teorií. Závěr práce shrnuje provedené analýzy a doporučuje nejvhodnější kapitálovou strukturu. cs
dc.format 76 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1246870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 22.05.2011
dc.subject Finanční a kapitálová struktura cs
dc.subject náklady na kapitál cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject optimalizace kapitálové struktury cs
dc.subject Financial and capital structure en
dc.subject cost of capital en
dc.subject financial analysis en
dc.subject equity en
dc.subject foreign capital en
dc.subject capital structure optimization en
dc.title Optimalizace kapitálové struktury společnosti Hedva, a.s. cs
dc.title.alternative The capital structure optimalization in Hedva Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazal, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated In the theoretical part is processed the issue of optimization of capital structure by scientific literature. The basic sources of funding, cost of capital and financial analysis tools are characterized also. Practical part values the equity structure of the company and its performance through the financial analysis. The purpose of the practical part is to determine the cost of capital according to the different approaches and determine the ratio between equity and foreign capital using relevant theories. The conclusion summarizes the work of analysis and recommend the most appropriate capital structure. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12876
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holoubková_2009_bp.pdf 1.189Mb PDF View/Open
holoubková_2009_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
holoubková_2009_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account