Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Hotel SLEZAN a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Hotel SLEZAN a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman cs
dc.contributor.author Duchtíková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:00:03Z
dc.date.available 2010-07-13T15:00:03Z
dc.date.issued 2006-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/890
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti. Zabývá se historickým vývojem, cíli a podobami. K rozboru činností souvisejících s přístupem k této problematice je využito diagnostického modelu, podle kterého jsou rozhodující procesy řízení lidských zdrojů rozčleněny na hodnocení vnějších a vnitřních podmínek, stanovení cílů, plánování a formování lidských zdrojů, rozvoj, hodnocení a odměňování pracovníků, zaměstnanecko-pracovní vztahy a hodnocení výsledků. Na základě literárního průzkumu je provedena analýza současného stavu řízení lidských zdrojů ve společnosti Hotel SLEZAN a.s. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 426511 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject školení cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject conduction of human sources en
dc.subject personal department en
dc.subject motivation en
dc.subject appreciation en
dc.subject awards en
dc.subject teachin en
dc.subject development en
dc.subject career en
dc.title Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Hotel SLEZAN a.s. cs
dc.title.alternative The analysis of conduction of human sources in the company of Hotel SLEZAN a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila cs
dc.date.accepted 2006-01-30 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims at the analysis of conduction of human sources. It deals with its historical development, tasks, objectives and varieties. A diagnostic model is used to make the analysis of activities connected with this problemacy. This model deals with determinating processes acording to which the human sources and their conduction is divided into: evaluating of inner and outer conditions, making rules for planning and forming human sources, their development, appreciation and awards. It also deals with employer-employee relations as well as the estimating of the results. The analysis of the contemporary state of conducting human sources in the company of Hotel SLEZAN a.s. was realised on the base of the inquiry. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2211
dc.date.assigned 2005-10-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
duchtíková_2006_bp.pdfBlocked 416.5Kb PDF View/Open
duchtíková_2006_vp.pdf 1.223Mb PDF View/Open
duchtíková_2006_op.pdf 1.221Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account