Význam rozvoje dopravní infrastruktury pro regionální rozvoj ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam rozvoje dopravní infrastruktury pro regionální rozvoj ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Damborský, Milan
dc.contributor.author Denková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:49:17Z
dc.date.available 2010-07-17T16:49:17Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8947
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je doprava silniční, železniční, veřejná, vodní a letecká. Diplomová práce se nejprve zabývá základními teoretickými východisky týkajícími se dopravy. Dále analyzuje současný stav a rozvoj dopravní infrastruktury, nejprve v České republice a následně i v rámci jednotlivých krajů. Zjištěné poznatky o dopravní infrastruktuře jsou dále mezi kraji porovnány a pomocí indexu srovnány se základními ekonomickými ukazateli. Vyhodnocením získaných informací je zjištěno, zda má rozvoj dopravní infrastruktury vliv na ekonomický rozvoj regionů, respektive na regionální rozvoj České republiky. Klíčová slova: doprava, dopravní infrastruktura, silniční doprava, železniční doprava, veřejná doprava, integrovaný dopravní systém, vodní doprava, letecká doprava, současný stav dopravní infrastruktury, rozvoj dopravy, vyhodnocení. cs
dc.format 96 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6330258 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject veřejná doprava cs
dc.subject integrovaný dopravní systém cs
dc.subject vodní doprava cs
dc.subject letecká doprava cs
dc.subject současný stav dopravní infrastruktury cs
dc.subject rozvoj dopravy cs
dc.subject vyhodnocení cs
dc.subject Keywords: transport en
dc.subject transport infrastructure en
dc.subject road transport en
dc.subject rail transport en
dc.subject public transport en
dc.subject integrated transport system en
dc.subject water transport en
dc.subject aerial transport en
dc.subject recent status of transport in-frastructure en
dc.subject development of the transport en
dc.subject evaluation en
dc.title Význam rozvoje dopravní infrastruktury pro regionální rozvoj ČR cs
dc.title.alternative The importance of the development of transport infrastructure for regional development of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2009-05-28
dc.description.abstract-translated Subject of the Master thesis, is road, rail, public, water and aerial transport. At first, the Master thesis deals with basic theoretical issues concerning the transport. Further, it analy-ses present state and development of transport infrastructure, firstly in the Czech Republic as a whole, subsequently also within the scope of individual regions. Detected findings on the transport infrastructure of individual regions are then confronted mutually and they are compared with basic economic indicators by means of an index. Through acquired data evaluation, it is discovered whether the development of transport infrastructure exerts in-fluence upon economic development of the regions, eventually upon regional development of the Czech Republic. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12038
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
denková_2009_dp.pdfBlocked 6.037Mb PDF View/Open
denková_2009_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
denková_2009_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account