Diskriminace minorit na trhu práce v ČR a EU.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Diskriminace minorit na trhu práce v ČR a EU.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor cs
dc.contributor.author Trtek, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:56:18Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:56Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8965
dc.description.abstract Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma Diskriminace minorit na trhu práce v ČR a EU. Rozdělení této práce je základní, na část teoretickou a část analytickou. V teoretické části je práce zaměřena především na legislativní normy, upravující diskriminaci na trhu práce. Analytická část se zaměřuje na jednotlivé minoritní skupiny, které se objevují na trhu práce, porovnání míry diskriminace na trhu práce ČR a EU, návrh opatření a navrhované projekty, které by zamezily diskriminaci minorit. Tento problém se neustále v naší společnosti vyskytuje, proto je hlavním cílem této práce na něj upozornit a snažit se vytvořil lepší podmínky pro uchazeče o zaměstnání z minoritních skupin. cs
dc.format 69s., 3 s. text. priloh. cs
dc.format.extent 2598653 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 04.05.2011 cs
dc.subject Diskriminace cs
dc.subject minorita cs
dc.subject uchazeč o zaměstnání cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject Discrimination en
dc.subject minority en
dc.subject job applicant en
dc.subject employer en
dc.subject employment market en
dc.subject labor market en
dc.title Diskriminace minorit na trhu práce v ČR a EU. cs
dc.title.alternative Discrimination on the labor market in the Czech republic and the EU. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vrána, Bohumil cs
dc.date.accepted 2009-05-29 cs
dc.description.abstract-translated For my diploma thesis I have chosen the topic Discrimination on the labor market in the Czech Republic and the European Union. The division of this thesis is basic to the theoretical part and analytical part. The theoretical part is oriented especially on the legislatures, which are conditioning discrimination on the labor market. The practical part of this work is interested in a individual minority groups, who are coming forward on the labor market. The next is comparison between the Czech labor market and the EU labor market, then proposal of suitable measures and the projects which stops the discrimination of the minority. This problem is still in our society that is why the main aim warns about that in this diploma thesis and tries to make the better conditions for the job applicants from minority group. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12207
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
trtek_2009_dp.pdf 2.478Mb PDF View/Open
trtek_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
trtek_2009_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account