Sirné emise-zdroje, vlastnosti, reakce v atmosféře

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sirné emise-zdroje, vlastnosti, reakce v atmosféře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Nemečková, Táňa
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:03:02Z
dc.date.available 2010-07-13T15:03:02Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/898
dc.description.abstract V práci se zabývám hlavními sirnými emisemi. Jsou to oxid siřičitý, oxid sírový, aerosol kyseliny sírové a sulfan. Dále jsou zde popsány reakce sirných sloučenin v atmosféře, vlast-nosti sirných emisí a jejich vliv na okolí. V práci jsou uvedeny zdroje sirných emisí. Po-sledním bodem je zhodnocení stavu ovzduší v České Republice a v Evropě a opatření pro zamezení úniku sirných emisí do ovzduší. cs
dc.format 34 cs
dc.format.extent 1062861 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Znečištění ovzduší cs
dc.subject oxid siřičitý cs
dc.subject zdroj emisí cs
dc.subject emise oxidu siřičitého cs
dc.subject oxid sírový cs
dc.subject kyselina sírová cs
dc.subject sulfan cs
dc.subject The air pollution en
dc.subject sulphur dioxide en
dc.subject the sources of emissions en
dc.subject sulphur dioxide emissions en
dc.subject sulphur trioxide en
dc.subject sulphuric acid en
dc.subject sulphide en
dc.title Sirné emise-zdroje, vlastnosti, reakce v atmosféře cs
dc.title.alternative Emissions of sulphur-the source, the character, the reactions in the atmosphere en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Vratislav
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated I engage in the main emissions of sulphur in the bachelor work. There are sulphur dioxide, sulphur trioxide, aerosol of sulphuric acid, sulphide and the others sulphur com-pounds.Then there are described the reactions of sulphur compounds in the atmosphere, the character of emissions of sulphur and their influence to their surroundings. There are enu-merated the sources of emissions of sulphur in the work. The last point is the estimation of state atmosphere in the Czech Republic and in the Europe and the measure for the preven-tion the escape emissions of sulphur to the atmosphere. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2870
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nemečková_2006_bp.pdf 1.013Mb PDF View/Open
nemečková_2006_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
nemečková_2006_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account