Číslicové regulátory pre riadenie procesov vyšších rádov - algoritmy a implemetácia

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Číslicové regulátory pre riadenie procesov vyšších rádov - algoritmy a implemetácia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Mitták, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:05:48Z
dc.date.available 2010-07-17T17:05:48Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8993
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá riadením sústav vyšších rádov, a to konkrétne sústavy troch prepojených nádrží od firmy AMIRA DTS200. Sústava je pripojená k PC pomocou vstupno-výstupnej karty Advantech PCI-1711. Riadenie a vizualizácia je zaistená pomocou programového prostredia MATLAB/SIMULINK pomocou Real-time Toolboxu. Riadený proces je popísaný systémom tretieho rádu. Pre riadenie a identifikáciu boli použité samočinne sa nastavujúce regulátory pre riadenie systémov s jedným vstupom a jedným výstupom. Regulovanou veličinou je výška hladiny v nádrži. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 6699321 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ARX model en
dc.subject PID controller en
dc.subject parameters estimates en
dc.subject identification of the system en
dc.subject static characteristic en
dc.subject control quality en
dc.subject ARX model cs
dc.subject PID regulátor cs
dc.subject odhady parametrov cs
dc.subject identifikácia systému cs
dc.subject statická charakteristika cs
dc.subject kvalita regulácie cs
dc.title Číslicové regulátory pre riadenie procesov vyšších rádov - algoritmy a implemetácia cs
dc.title.alternative Digital controllers for control of higher order processes - algorithms and implementation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čirka, Ĺuboš
dc.date.accepted 2009-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the control of higher order systems, namely the system of three interconnected tanks AMIRA DTS200. The system is connected to a PC using the I/O card Advantech PCI-1711. Control and visualization is ensured through the programming environment MATLAB / SIMULINK using Real-time toolbox. The controled process is a described by the third order system. For control and identification were used Self-tuning controllers desired for control of systems with one input and one output. Controlled variable is the wather level of the tank. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12589
dc.date.assigned 2009-02-27
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject nádrže cs
local.subject algoritmy (programování) cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject hladinoměry cs
local.subject tanks en
local.subject computer algorithms en
local.subject control systems en
local.subject level indicators en


Files in this item

Files Size Format View
mitták_2009_dp.pdf 6.388Mb PDF View/Open
mitták_2009_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
mitták_2009_op.pdf 109.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account