Marketingové komunikace Zahradnictví Luční údolí Velehrad

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace Zahradnictví Luční údolí Velehrad

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Navrátilová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:03:33Z
dc.date.available 2010-07-13T15:03:33Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/900
dc.description.abstract Práce je věnována poměrně novému odvětví na českém trhu, které se začalo rozvíjet po r.1989 -biozemědělství, ale přesto je do určité míry stále na začátku. To potvrzuje i chování větších zahraničních firem, které váhají se vstupem na český trh. Všechny tyto skutečnosti se odrážejí i na úrovni marketingových komunikací. Situace v prodeji se ale neustále vyvíjí. Určitá změna v chování a přístupu k bioproduktům u velkých supermarketů naznačuje, že biopotraviny jsou atraktivní komoditou na trhu potravin. Ve své práci se zaměřuji na Zahradnictví Luční údolí Velehrad, které působí v oboru více než 10 let a analyzuji jeho situaci na trhu a dosavadní marketingové komunikace. Na základě této analýzy v závěru práce navrhuji další možnosti a směry v marketingových komunikacích pro tuto biofarmu. cs
dc.format 56 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1047908 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zahradnictví cs
dc.subject Zahradnictví Luční údolí Velehrad cs
dc.subject bioprodukty cs
dc.subject biozemědělství cs
dc.subject gardening en
dc.subject Zahradnictví Luční údolí Velehrad en
dc.subject bioproducts en
dc.subject biofarming en
dc.title Marketingové komunikace Zahradnictví Luční údolí Velehrad cs
dc.title.alternative Marketing communications of Zahradnictví Luční údolí Velehrad en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis represents relatively new economic field of the Czech market which has begun to grow since 1989, but anyhow is still at the beginning in some ways - bioagriculture. This bears relation to abroad corporations and their lingering about entry to the Czech market. All these facts reflect a situation on the level of marketing communications. The retail situation is still in progress anyway. Positive change in behavior and approach to bioproducts on the part of large hypermarkets implies that bioproducts are attractive food market commodity. I am focusing on bio-farm Zahradnictví Luční údolí Velehrad which works on the Czech market for more than 10 years, and analyzing its market position and present marketing communications. Based on the analysis at the end of my bachelor's thesis, I propose further possibilities and directions for their marketing communications. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2678
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2006_bp.pdf 1023.Kb PDF View/Open
navrátilová_2006_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2006_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account