Projekt vyhledávání, výběru a příjmů pracovníků ve společnosti Novogear, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt vyhledávání, výběru a příjmů pracovníků ve společnosti Novogear, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Karásková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:03:42Z
dc.date.available 2010-07-13T15:03:42Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/901
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout opatření týkající se systému vyhledávání, výběru a příjmu zaměstnanců ve společnosti Novogear, s.r.o. V teoretické části jsou popsány úkoly a čin-nosti personálního řízení, zdroje a metody vyhledávání zaměstnanců, metody výběru za-městnanců a postup při příjmu zaměstnanců. Praktická část popisuje skutečnou situaci toho-to systému ve firmě. Na základě zjištěných informací jsou navrhnutá opatření ke zlepšení stávajícího systému vyhledávání, výběru a příjmu zaměstnanců. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 644387 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject personální řízení cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject inzerce cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject přijímací a výběrový pohovor cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject personal management en
dc.subject employee en
dc.subject advertising en
dc.subject questionnaire en
dc.subject interview en
dc.subject adaptation en
dc.title Projekt vyhledávání, výběru a příjmů pracovníků ve společnosti Novogear, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of seeking, selection and receiving staff in Novogear, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of this work is seeking, selection and receiving staff in Novogear, s.r.o. Activities and task of personal management, sources of seeking staff, methods of selection staff, pro-cess of receiving staff are described in theoretical part. Practical part describes actual situa-tion of this system in company. On the basis of that information provisions are proposed to improve actual situation of seeking, selection and receiving staff. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3500
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
karásková_2006_dp.pdfBlocked 629.2Kb PDF View/Open
karásková_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
karásková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account