Aplikace konvenčních a nekonvenčních metod obrábění při dokončovacích operacích výroby forem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace konvenčních a nekonvenčních metod obrábění při dokončovacích operacích výroby forem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše cs
dc.contributor.author Krečmerová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:20:19Z
dc.date.available 2010-07-17T17:20:19Z
dc.date.issued 2009-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9023
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce byla aplikace metod používaných pro popis dutiny forem pro výrobu plášťů pneumatik. V literární studii je tedy přehled konvenčních i nekonvečních metod obrábění a výroba těchto plášťů. V praktické části bylo provedeno experimentální obrábění pomocí tří rozdílných technologií, a to frézování, laserového a fotochemického obrábění. Při frézování vzorků byly použity dva různé nástroje. Konečný produkt, kterým byl pryžový výlisek s otiskem vyrobeného monitoru, byl dále vyhodnocen s cílem nalézt optimální řešení jak po technologické, tak ekonomické stránce. Dále je zde uvedena ukázka výroby popisů pomocí elektroerozivního hloubení. cs
dc.format 130 cs
dc.format.extent 23936604 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konvenční metody obrábění cs
dc.subject nekonvenční metody obrábění cs
dc.subject popis pneumatik cs
dc.subject gravírování cs
dc.subject frézování cs
dc.subject laser cs
dc.subject fotochemické obrábění cs
dc.subject elektroerozivní hloubení cs
dc.subject conventional methods of machining en
dc.subject inconventional methods of machining en
dc.subject marking of tyres en
dc.subject milling en
dc.subject laser en
dc.subject fotochemical machining en
dc.subject electroerosive excavating en
dc.title Aplikace konvenčních a nekonvenčních metod obrábění při dokončovacích operacích výroby forem cs
dc.title.alternative Aplication of conventional and inconventional methods for the manufacturing of the tyre casing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2009-06-02 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is the application of the methods used for the description of the hollow of the cast for the manufacturing of the tyre casing. In the literary study there is an overview of conventional and inconventional methods of machining and manufacturing of these casings. In the practical part an experimental machining has been accomplished using three different methods - milling, laser machining and photochemical machining. During the milling two diverse tools have been used. The final product - a rubber die-casting with an imprint of a manufactured monitor - has been evaluated in order to find an optimal solution in both technological and economical aspects. A sample of the manufacturing of captions using the electroerosive excavating is also mentioned here. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 11926
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krečmerová_2009_dp.pdf 22.82Mb PDF View/Open
krečmerová_2009_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
krečmerová_2009_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account