Vlastnosti elektroreologických suspenzí na bázi vodivých polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vlastnosti elektroreologických suspenzí na bázi vodivých polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Mrlík, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:34:09Z
dc.date.available 2010-07-17T17:34:09Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9047
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu core-shell kompositních materiálů a hodno-cení elektroreologických, dielektrických a elektrických vlastností jejich suspenzí v siliko-novém oleji. Titanátové nanotyčinky byly připraveny jako nosič (core). Na povrch nanotyč-inek byl v různých koncetracích napolymerován polypyrol (shell). Měření reologických, elektrických a dielektrických vlastností suspenzí potvrdilo, že použitím polypyrolu lze modifikovat vlastnosti titanátových nanotyčinek tak, že došlo k výraznému zvýšení elektro-reologického efektu u elektroreologických suspenzí. cs
dc.format 82 cs
dc.format.extent 4691807 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject core-shell materiály cs
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject reologické a dielektrické vlastnosti cs
dc.subject core-shell materials en
dc.subject electrorheology en
dc.subject rheological and dielectric properties en
dc.title Vlastnosti elektroreologických suspenzí na bázi vodivých polymerů cs
dc.title.alternative Properties of electrorheological suspensions based on conductive polymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedlačík, Michal
dc.date.accepted 2009-06-10
dc.description.abstract-translated This master thesis is aimed on fabrication of core-shell composites and evaluation of elec-trorheological, dielectric and electric properties of their suspensions in silicone oil. Titanate nanorods were prepared as a core material. Polypyrrole was polymerized on the surface of nanorods in different amounts. Determination of rheological, electric and dielectric proper-ties showed that with the use of polypyrrole properties of titanate nanorods can be modified and significantly enhanced electrorheological effect in electrorheological suspensions is generated. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10741
dc.date.assigned 2009-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mrlík_2009_dp.pdf 4.474Mb PDF View/Open
mrlík_2009_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
mrlík_2009_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account