Regulace otáček elektromotoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Regulace otáček elektromotoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír cs
dc.contributor.author Krůžela, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:04:25Z
dc.date.available 2010-07-13T15:04:25Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/905
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy pro výuku elektrotechnických předmětů, konkrétně návrhem regulace otáček soustavy motor-generátor obsažené ve stavebnicové sestavě RC. Teoretická část práce obsahuje přehled v současné době používaných elektromotorů, dále pak popis elektromotoru konkrétně použitého při návrhu úlohy. Dále jsou v ní uvedeny možnosti regulace jednotlivých druhů elektromotorů. V laboratorní úloze je k regulaci použito klasických spojitých regulátorů. Součástí práce je i vzorový protokol. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 719818 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject electromotor en
dc.subject speed regulation en
dc.subject DC motor en
dc.subject elektromotor cs
dc.subject řízení otáček cs
dc.subject stejnosměrný motor cs
dc.title Regulace otáček elektromotoru cs
dc.title.alternative Regulation speed of electromotors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Pavel cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is drawned as project of lab task for education of elektrotechnics.The centerpiece of this work is project of speed control at systém engine-generator, wich is included in modular construction RC. In the teoretical part of the work is including the sumary of electromotors, wich are standartly using on the prezent and description of elektromotor used in this concrete project. Next part of this bachelor work is putting mind to regulation of serval type sof electromotors. In the lab task has been used conventional contiinuakl regulators. One part of this work is also sample report. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3376
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
krůžela_2006_bp.pdf 702.9Kb PDF View/Open
krůžela_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
krůžela_2006_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account