1. Adaptace literárního díla do filmové podoby, 2. Literární scénář k hranému filmu ,,Já a on"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Adaptace literárního díla do filmové podoby, 2. Literární scénář k hranému filmu ,,Já a on"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Mikalová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:53:00Z
dc.date.available 2010-07-17T17:53:00Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9080
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá adaptací literárního díla do filmu. Snaží se vysvětlit, co je to adaptace a představuje druhy adaptačních procesů. Ve stručnosti také naznačuje historii filmové adaptace a její význam. V druhé části se věnuje srovnání novely ,,Hodiny" od Michaela Cunninghama a její zfilmované verzi ,,Hodiny" režírovanou Stephenem Daldrym. Popisuje základní přběh a srovnává rozdíly mezi novelou a filmem. cs
dc.format 32 s. cs
dc.format.extent 1348275 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject literatura cs
dc.subject novela cs
dc.subject film cs
dc.subject Paní Dallowayová cs
dc.subject Virginie Woolfová cs
dc.subject Michael Cunningham cs
dc.subject Stephen Daldry Hodiny cs
dc.subject Faculty of Multimedia Communications en
dc.subject adaptation en
dc.subject literature en
dc.subject novel en
dc.subject film en
dc.subject Mrs. Dalloway en
dc.subject Virginie Woolf en
dc.subject Michael Cunningham en
dc.subject Stephen Daldry en
dc.subject The Hours en
dc.title 1. Adaptace literárního díla do filmové podoby, 2. Literární scénář k hranému filmu ,,Já a on" cs
dc.title.alternative 1. Adaptation of literary work to film 2. Screenplay for the short featured film en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slavíková, Hana
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.description.abstract-translated This Bachelor work is concerned with literature adaptation to the movie. It tries to explain what is adaptation and presents some kind of adaptation processes. In brief it indicates a history of movie adaptation and meaning of adaptation. In second part it compares a novel ,,The Hours'q written by Michael Cunningham and movie ,,The Hours'q directed by Stephen Daldry. It describes essential plot and differences between novel and movie. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovision Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 11113
dc.date.assigned 2008-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikalová_2009_bp.pdfBlocked 1.285Mb PDF View/Open
mikalová_2009_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
mikalová_2009_op.doc 85Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account