Projekt využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení prodeje kotlů ve firmě Ponast s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení prodeje kotlů ve firmě Ponast s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Urbánková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:08:30Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9111
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zaměřuji na zvýšení prodeje kotlů ve firmě Ponast s.r.o. za využití nástrojů marketingového mixu. Diplomová práce je rozdělena na tři části - teoretickou, praktickou a projektovou. V teoretické části se zabývám popisem marketingového mixu, jeho jednotlivých složek, Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil a SWOT analýzou. V praktické části analyzuji současný stav využívání nástrojů marketingového mixu, provádím Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzu. V projektové části navrhuji změny marketingového mixu, které budou mít za následek zvýšení prodeje kotlů. Návrhy jsou nakonec podrobeny nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 92 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1252820 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject promotion en
dc.subject marketing communication en
dc.subject Porteranalysis of five competition forces en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení prodeje kotlů ve firmě Ponast s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of using of marketing marketing mix elements for rise in sales of boilers in the Ponast company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Karlík, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-04
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated In my thesis I am focusing on the rise in sales of boilers in the Ponast company with using marketing mix elements. Thesis is divided into three parts - theoretical, practical and projectal. In theoretical part I am dealing with description of marketing mix, it's several elements, Porter analysis of five competition forces and SWOT analysis. In practical part I am analysing present state of using of marketing mix elements, I am carrying out Porter analysis of five competition forces and SWOT analysis. In projectal part I am suggesting changes of marketing mix, that would result in rise in sales of boilers. Proposals for changes are put to the cost analysis and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12442
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2009_dp.pdfBlocked 1.194Mb PDF View/Open
urbánková_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account