Finanční analýza podniku XY spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku XY spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Greplová, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:06:05Z
dc.date.available 2010-07-13T15:06:05Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/911
dc.description.abstract Prostřednictvím této práce jsem si dala za cíl vypracovat finanční analýzu firmy XY spol.s r.o. a pokusila jsem se navrhnout nezbytná opatření, která považuji za nutná pro zlepšení stávající situace. Účet finanční analýzy, její uživatele, zdroje a metody, které byly použity, jsou popsány v její teoretické části. Analytická část obsahuje základní informace o této fir-mě, její charakteristiku a strategii. Dále následuje provedená finanční analýza podle abso-lutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů. V této části bylo zapotřebí "očis-tit " účetní data, abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků, které mohou poskytnout pod-statné informace. Na základě zjištění, jak z teoretické tak z praktické části, jsem se pokusila navrhnout doporučení, která mohou pomoci zlepšit současnou situaci této firmy. cs
dc.format 74 cs
dc.format.extent 796166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject "očistit" účetní data cs
dc.subject absolutní cs
dc.subject rozdílové cs
dc.subject poměrové a souhrnné ukazatele cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject to "clean" the account data en
dc.subject absolute en
dc.subject differentional en
dc.subject proportional and aggregate indexes en
dc.subject cash flow en
dc.title Finanční analýza podniku XY spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the XY spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Král', Miloš
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated Through this work of mine I aimed to perform the financial analysis of the firm XY Ltd and tried to suggest essential steps that I consider necessary for improving its current situation. The purpose of the financial analysis, its users, sources and methods which have been used are described in its theoretical part. The analytical part contains the basic information about the firm, its characterization and strategy. Further follows the performed financial analysis according to the absolute, differentional, proportional and aggregate indexes. In this part it was necessary to "clean" the account data in order to get the most accurate results that can provide the essential information.On the basic of my findings from both theoretical and ana-lytical (practical) parts I have suggested recommendations which can help improve the cur-rent situation of this firm. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2172
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
greplová_2006_bp.pdfBlocked 777.5Kb PDF View/Open
greplová_2006_vp.pdf 1.147Mb PDF View/Open
greplová_2006_op.pdf 1.559Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account