Hodnocení vlivu úložišť radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na životní prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení vlivu úložišť radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vokál, Antonín
dc.contributor.author Molitor, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:25:28Z
dc.date.available 2010-07-17T18:25:28Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9146
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR. Teoretická část práce obecně popisuje základní informace o radioaktivních odpadech a vyhořelém jaderném palivu od jejich vzniku až po uložení do povrchových úložišť a meziskladů.Praktická část práce se zabývá hodnocením vlivu plánovanného hlubinného úložiště na člověka a životní prostředí.Zvláštní kapitola je věnována modelovému výpočtu roční efektivní dávky obdržené jedincem z kritické skupiny obyvatel při úniku kontaminantů z úložného systému do biosféry. cs
dc.format 88 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2226741 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Radioaktivní odpady cs
dc.subject vyhořelé jaderné palivo cs
dc.subject hlubinné úložiště cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject bezpečnostní analýza cs
dc.subject Radioactive waste en
dc.subject spent nuclear fuel en
dc.subject deep storage en
dc.subject environment en
dc.subject security analysis en
dc.title Hodnocení vlivu úložišť radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na životní prostředí cs
dc.title.alternative Evaluation of the impact of storage of radioactive waste on the environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrkvička, Vladimír
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis describes the issues of management of radioactive waste and spent nuclear fuel in the Czech Republic.The theoretical part of the work generally described in all the information about radioactive waste and spent nuclear fuel from its conception to deposit into the special disposal facilities. Practical thesis deals with the analysis of the influence of the planned underground repository on people and the environment. Special chapter is devoted to the model calculation of the annual effective dose received an individual from an critical group of population from the release of contaminants from the storage system to the biosphere. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/193 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 13358
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
molitor_2009_dp.pdfBlocked 2.123Mb PDF View/Open
molitor_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
molitor_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account