Kyberterorismus, bioterorismus, chemický a jaderný terorismus - hrozby současnému světu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kyberterorismus, bioterorismus, chemický a jaderný terorismus - hrozby současnému světu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Matela, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:06:41Z
dc.date.issued 2006-06-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/914
dc.description.abstract Cílem této práce je zpracování základních informací vztahujících se k novodobým trendům a možnostem terorismu. V posledních letech jsou středem zájmu vlád států, které jsou terorismem ohroženy, zbraně hromadného ničení (ZHN). Jedná se o zbraně biologické, chemické a jaderné. Všeobecný přehled těchto zbraní bude tématem této práce. V úvodu se zmíním i o hrozbě, která je strašákem budoucnosti. Je jí kybernetický terorismus, jež může v budoucnu způsobit obrovské škody především státům silně závislým na internetu a IT technologiích vůbec. Teroristé se už v několika případech pokusili o použití zmíněných nekonvenčních zbraňových systémů. Jejichž síla je především v psychologickém účinku a panice mezi civilním obyvatelstvem. Což vyvolává chaos a značné ekonomické problémy postižené zemi. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 1079584 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.06.2036 cs
dc.subject Terrorism en
dc.subject security en
dc.subject jeopardy en
dc.subject risk en
dc.subject Terorismus cs
dc.subject bezbečnost cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject riziko cs
dc.title Kyberterorismus, bioterorismus, chemický a jaderný terorismus - hrozby současnému světu cs
dc.title.alternative Cyber-terrorism, bioterrorism, chemical terrorism and nuclear terrorism - current world threads en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav cs
dc.date.accepted 2006-06-23 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to process the basic information referring to new trends and possibilities of terrorism. In the center of interest of the countries jeopardized by terrorism are weapons of mass destruction. It could be biological, chemical or nuclear weapons. General overview of those weapons will be the subject of this work. First I'm talking about the threat of the future which is the cyber-terrorism. It could cause a huge damage especially to those countries dependent on the internet and the information technologies especially. Terrorists have already tried several times to use such unconventional weapon systems. The significant power of it is psychological effect on civilians which is leading to panic. This in turn results in chaos and considerable economical problems in the attacked country. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3585
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
matela_2006_bp.pdfBlocked 1.029Mb PDF View/Open
matela_2006_vp.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open
matela_2006_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account