Analýza majetkového pojištění vybraných pojišťoven

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza majetkového pojištění vybraných pojišťoven

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ščuglík, Jaroslav
dc.contributor.author Daníčková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:26:48Z
dc.date.available 2010-07-17T18:26:48Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9153
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je poskytnutí informací z oblasti majetkového pojištění občanů se zaměřením na pojištění nemovitosti u vybraných komerčních pojišťoven na českém trhu. Teoretická část obsahuje přehled o základních teoretických poznatcích z oboru pojišťovnictví, základní klasifikaci pojištění a dále popisuje pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti. Praktická část se zabývá porovnáním nabídek největších pojišťoven podle striktně zadaných poptávek. V závěru práce je uvedeno shrnutí a doporučení pro zvýšení efektivnosti prodeje pojistných produktů. cs
dc.format 60 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 491699 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pojistný trh cs
dc.subject pojišťovnictví cs
dc.subject neživotní pojištění cs
dc.subject majetkové pojištění cs
dc.subject pojištění nemovitosti cs
dc.subject pojištění domácnosti cs
dc.subject pojištění odpovědnosti za škodu cs
dc.subject Insurance market en
dc.subject Insurance industry en
dc.subject Non-life insurance en
dc.subject Property insurance en
dc.subject Grounding insurance en
dc.subject Household insurance en
dc.subject Third party indemnity insurance en
dc.title Analýza majetkového pojištění vybraných pojišťoven cs
dc.title.alternative Analysis of Property Insurance in Selected Insurance Companies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2009-09-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to provide information on property insurance of citizens with a focus on building insurance for selected insurance companies in the Czech market. The theoretical part contains an overview of the basic theoretical knowledge in the field of insurance, the basic classification of insurance and describes the grounding insurance, household and liability. The practical part deals with the comparison tenders of major insurance companies according to the strictly specified demand. In conclusion of the work is a summary and recommendations for improving the efficiency of the sale of insurance products. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12814
dc.date.assigned 2009-06-19
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
daníčková_2009_bp.pdfBlocked 480.1Kb PDF View/Open
daníčková_2009_vp.pdf 484.7Kb PDF View/Open
daníčková_2009_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account