Obal jako prostředek komunikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obal jako prostředek komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Švihla, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:06:52Z
dc.date.available 2010-07-13T15:06:52Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/915
dc.description.abstract Práce komplexním způsobem pojednává o přípravě obalového designu od jeho počátečních fází až do uvedení výrobku na trh. Obalem se však zaobírá v širším měřítku a zmiňuje mimo jiné požadavky na kvalitní obal, požadavky na jeho tvůrce, vztah obalu a marketin-gu, legislativní rámec, dotýká se také spotřebitelského testování a soutěží. cs
dc.format 51s., 9s. príloh cs
dc.format.extent 788658 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Obal cs
dc.subject obalový design cs
dc.subject marketing cs
dc.subject národní a mezinárodní znaky designu cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject zá-kazník cs
dc.subject technické a komerční funkce obalu cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject spotřebitelské testování cs
dc.subject reklama cs
dc.subject Scholler cs
dc.subject Cortina cs
dc.subject Cortina Grand cs
dc.subject Package en
dc.subject package design en
dc.subject marketing en
dc.subject national and international features of design en
dc.subject commu-nication en
dc.subject customer en
dc.subject technical and commercial functions of a package en
dc.subject legislation life en
dc.subject envi-ronment en
dc.subject consumers testing en
dc.subject advertising en
dc.subject Scholler en
dc.subject Cortina en
dc.subject Cortina Grand en
dc.title Obal jako prostředek komunikace cs
dc.title.alternative Package as a Means of Communication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škarka, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The work deals with the preparation of a package design from its initial phases to the final introduction to the market. A package itself is treated on a wider scale and, in addition, the work mentions for a perfect-quality package, requirements for its creator, the relation be-tween a package and marketing, legislation framework, et al refers to a consumer testing and competitions of tenders. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2689
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
švihla_2006_bp.pdfBlocked 770.1Kb PDF View/Open
švihla_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
švihla_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account